WIOSENNE DNI MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ W ARCHIKATEDRZE ŁÓDZKIEJ - 2012

17, 19, 24, 26 kwietnia 2012 r.

Tegoroczna wiosenna edycja Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Archikatedrze Łódzkiej (17 – 26 kwietnia 2012) upłynęła pod znakiem muzyki organowej. Dźwięki organów wypełniły bowiem w całości trzy wieczory i połowę czwartego. Wydawać by się mogło, że tak ukształtowany program festiwalu, skierowany w istocie niemal wyłącznie do miłośników „króla instrumentów", spowoduje nieco mniejsze zainteresowanie publiczności. Obawy te jednak okazały się nieuzasadnione, a liczne grono melomanów, obecnych na wszystkich koncertach, miało okazję wysłuchać gry organistów na wyjątkowo wysokim poziomie.

W recitalu Witolda Zalewskiego z Krakowa, obok dzieł Jana Sebastiana Bacha i mistrzów francuskich – Louis Vierne'a i Theodore Dubois'a – na uwagę zasłużyło wykonanie Tryptyku paschalnego Juliusza Łuciuka. Artysta rozwinął w nim kontemplacyjną wizję Męki i Śmierci, Zmartwychwstania oraz Wniebowstąpienia Chrystusa. Muzyka ta zyskała szczególnie głęboką wymowę z uwagi na okres wielkanocny, w którym odbywał się festiwal.

Występ gościa z Niemiec Martina Rosta należy uznać za przykład mistrzowsko, nad wyraz logicznie i symbolicznie skonstruowanego programu. Osią całości były Preludium i fuga g-moll Georga Böhma, początek i koniec stanowiły także preludia – i to w tej samej tonacji – autorstwa Franza Tundera i Dietricha Buxtehudego, a w środku powstałych w ten sposób dwóch segmentów znalazły się fantazje dwóch kompozytorów działających w Gdańsku – Cajusa Schmiedtleina i Heinricha Scheidemanna. Dopełnieniem owej retrospekcji dokonań barokowych organistów niemieckich były utwory Andersa Neunhabera i Ewalda Hintza. Trzeba podkreślić, że oprócz wspomnianej, wyszukanej formy, recital Martina Rosta mógł zachwycić również bardzo wysokim poziomem wszystkich interpretacji.

W trzecim z wieczorów organowych wysłuchaliśmy gry Pawła Seligmana z Cieszyna, który najpierw zestawił obok siebie style francuski i niemiecki doby baroku (Jean-François Dandrieu, Nicolas Sejan oraz Dietrich Buxtehude i Jan Sebastian Bach), następnie ukazał ich XIX-wieczne rozwinięcia w utworach Eugene'a Gigout i Felisa Mendelssohna, a wreszcie dokonał podsumowania owych wirtuozowskich prezentacji w Toccacie współczesnego amerykańskiego kompozytora Johna Weavera.

W finałowej odsłonie Wiosennych Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Archikatedrze Łódzkiej muzyka organowa reprezentowana było nieco skromniej w półrecitalu Przemysława Kapituły z Warszawy (J. S. Bach, Mieczysław Szurzyński), głównym punktem koncertu stał się natomiast występ ansamblu wokalnego All'Antico z Łodzi. W programie występu tych ośmiorga śpiewaków, specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej, obok utworów z epok minionych (m.in. Nicolasa Gomberta i Heinricha Schütza) znalazły się nowsze kompozycje, w tym również i całkiem współczesne (Vytautasa Miškinisa, Tronda Hansa Kverno, Franza Biela). Podane z typową dla tego zespoły precyzją warsztatową i muzykalnością, także w rozbudowanym brzmieniowo układzie dwuchórowym, stały się one efektownym zwieńczeniem całego festiwalu.

Witold Paprocki


KONCERT I

Wtorek, 17 kwietnia 2012 r., godz. 19.00

RECITAL ORGANOWY
WITOLD ZALEWSKI – (Kraków - Katedra Wawelska)

PROGRAM:

 1. Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Preludium i fuga Es-dur BWV 552
 2. Juliusz Łuciuk (ur. 1927) – Tripticum Paschale
  • Passio et Mors
  • Resurrectio
  • Cantus de Ascentione
 3. Louis Vierne (1870-1937) – Carillon de Wesminster
 4. Theodore Dubois (1837-1924) – Toccata

KONCERT II

Czwartek, 19 kwietnia 2012 r., godz. 19.00

RECITAL ORGANOWY
MARTIN ROST – (Stralsund - NIEMCY)

PÓŁNOCNONIEMIECKA TWÓRCZOŚĆ ORGANOWA EPOKI RENESANSU I BAROKU

PROGRAM:

 1. Franz Tunder (1614-1667) – Praeludium in g
  • Canzona in G
 2. Andreas Neunhaber (1603-1663) – „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ" (Choralfantasie)
 3. Cajus Schmiedtlein (1555-1611) – Phantasia primi toni
  • „Vater unser im Himmelreich"
  • Phantasia octavi toni
 4. Georg Böhm (1661-1733) – Praeludium, Fuge und Postludium in g
 5. Heinrich Scheidemann (1596-1663) – „Erbarm dich mein, o Herre Gott" (2 Versus)
  • Fantasia in G
  • „Es ist das Heil uns kommen her" (2 Versus)
 6. Ewald Hintz (1614-1668) – „Allein zu dir, Herr Jesu Christ" (Choralfantasie)
 7. Dietrich Buxtehude (1637-1707) – Passacaglia in d
  • „Nun bitten wir den heiligen Geist" (2 Versus)
  • Praeludium in g

KONCERT III

Wtorek, 24 kwietnia 2012 r., godz. 19.00

RECITAL ORGANOWY
PAWEŁ SELIGMAN – (Cieszyn)

PROGRAM:

 1. Jean-Francois Dandrieu (1682-1738) – Magnificat A-dur
 2. Nicolas Sejan (1714-1760) – Fuga d-moll
 3. Dietrich Buxtehude (1637-1707) – Preludium chorałowe „Herr Christ, der einig Gottes' Sohn" BuxWV 192
 4. Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Preludium i Fuga c-moll BWV 546
  • Concerto G-dur BWV 592
 5. Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) – Sonata c-moll op. 56 nr 2
 6. Eugene Gigout (1844-1925) – Toccata h-moll
 7. J. Weaver – Toccata G-dur

KONCERT IV

Czwartek, 26 KWIETNIA 2012 r., godz. 19.00

Część I

Wykonawcy:
Zespół Wokalny ALL'ANTICO – (Łódź)

PROGRAM:

 1. Pere Riquet (1598-1640) – „Missa Susanne un jour" (Kyrie, Sanctus, Benedictus)
 2. Vytautas Miškinis (ur. 1954) – Gloria
 3. Stanisław Moniuszko (1819-1872) – Ojcze nasz
 4. Heinrich Schütz (1585-1672) – Ich weiss, daß mein Erlöser lebt
 5. Tomas Luis de Victoria (1548-1611) – Popule meus
 6. Nicolas Gombert (1500-1556) – Ave Maria
 7. Edward Grieg (1843-1907) – Ave, maris stella
 8. Trond Hans Kverno (ur. 1945) – Ave Maria
 9. Franz Biebl (1906-2001) – Ave Maria

Część II

RECITAL ORGANOWY
PRZEMYSŁAW KAPITUŁA – (Warszawa)

PROGRAM:

 1. Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Toccata (i fuga) d-moll, BWV 565
  • opracowanie chorału „Nun komm, der Heiden Heiland" BWV 659
 2. Mieczysław Surzyński (1866-1924) – Improwizacje na temat pieśni „Święty Boże" op. 38

Informacje o koncertach:


120417-plakat