Koncerty

WIOSENNE DNI MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ W ARCHIKATEDRZE ŁÓDZKIEJ - 2007

17, 19, 24, 26 kwietnia 2007 r.

Druga edycja koncertów w Archikatedrze Łódzkiej zatytułowana Wiosenne dni muzyki organowej i kameralnej była kontynuacją pierwszej — Jesienne dni muzyki organowej i sakralnej, która odbyła się w październiku 2006 r. Seria wiosennych koncertów stała się odpowiedzią na ogromne zainteresowanie łódzkich melomanów słuchaniem muzyki we wnętrzu łódzkiej Archikatedry. Tradycja muzycznych spotkań w tej świątyni wpisała się już w kulturalną mapę naszego miasta; koncerty gromadzą wielu łodzian, którzy starają się wspierać tę kulturalną inicjatywę.

Czytaj więcej...

JESIENNE DNI MUZYKI ORGANOWEJ I SAKRALNEJ W ARCHIKATEDRZE ŁÓDZKIEJ - 2006

14, 16, 24, 26 października 2006 r.

Zorganizowanie przez Fundację koncertów w Archikatedrze Łódzkiej wynikało przede wszystkim z zamiaru popularyzacji muzyki organowej i sakralnej wśród mieszkańców Łodzi, którzy powinni mieć możliwość korzystania z dóbr kultury – niezależnie od trudności finansowych (często będących skutkiem bezrobocia). Koncerty te miały także służyć integracji różnych łódzkich środowisk (m.in. artystycznych, kościelnych, samorządowych) i podtrzymywać tradycję muzycznych spotkań – zawsze obecnych w historii Archikatedry Łódzkiej i miasta.

Czytaj więcej...